Zachęcamy do zapoznania się z prezentowaną ofertą stałych urządzeń gaśniczych i wyboru naszej firmy jako kompleksowego wykonawcy wszystkich etapów zadania, polegającego na montażu instalacji automatycznego gaszenia gazem. Korzystamy z szerokiej gamy gazów w naszych instalacjach dzięki czemu możemy zaproponować odpowiednie rozwiązania dla każdego typu pomieszczeń. W naszych instalacjach korzystamy z systemów gaszenia SLIDE SG, SLIDE SI, TA-200, KD-200, TA 1230, 
KD 1230 wykorzystujące środek gaśniczy FM 200, NOVEC i gazy obojętne IGJako systemy detekcji pożaru i sterowania wykorzystujemy urządzenia takich producentów jak: POLON-ALFA, ESSER, ITO. Wykonujemy również systemy zasysające w gaszonych pomieszczeniach

Wdrażane przez naszą firmę systemy gaszenia pożaru spełniają wszystkie obowiązujące normy i przepisy, a instalowane urządzenia posiadają atesty i świadectwa dopuszczenia instytutów certyfikujących.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zróżnicowaniu instalacji gaszenia gazem wykonywanych przez naszą firmę, możemy zapewnić naszym klientom dobranie optymalnego rozwiązania dla ich potrzeb, oraz pełną realizację powierzonego zadania na wszystkich jego etapach:

 •    prace projektowe
 •    dostawa urządzeń
 •    przygotowanie pomieszczenia chronionego
 •    montaż systemu sygnalizacji pożaru
 •    integracja z systemami bezpieczeństwa obiektu
 •    wdrożenie i szkolenia
 •    opieka serwisowa

Gaszenie gazem  Novec i FM 200

Stałe urządzenia gaśnicze, znane również jako systemy gaśnicze lub instalacje gaśnicze, są specjalnie zaprojektowanymi systemami do zwalczania pożarów za pomocą gazów uwalnianych w chronionym obszarze. Są one trwale zainstalowane w budynkach, pojazdach, statkach, samolotach, a nawet na platformach przemysłowych. Głównym celem tych urządzeń jest szybkie i skuteczne reagowanie na pożary w ich wczesnym stadium, co jest niezbędne przy ochronie infrastruktury krytycznej.

W przypadku wybuchu pożaru, urządzenia mogą zostać uruchomione ręcznie przez personel lub w sposób zautomatyzowany poprzez system sterowania gaszeniem, do którego podłączone są czujniki dymu, ciepła lub płomieni.

Gazy stosowane w tego typu systemach mają zdolność do szybkiego i skutecznego tłumienia ognia bez konieczności użycia wody lub innych tradycyjnych środków gaśniczych.

Systemy gaszenia gazem są często stosowane w miejscach, gdzie zastosowanie tradycyjnych środków gaśniczych, takich jak woda, mogłoby spowodować uszkodzenie elektroniki, sprzętu elektrycznego lub ważnych dokumentów, a ochrona przed pożarem jest tam kluczowym zagadnieniem. Ważne jest, aby systemy gaszenia gazem były odpowiednio zaprojektowane, a ich implementacja powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami, normami i wytycznymi, aby zagwarantować bezpieczeństwo personelu i sprzętu. System gaszenia gazem powinien być również regularnie poddawany konserwacji i przeglądom, aby zapewnić jego sprawność i gotowość do działania w przypadku pożaru.

System gaszenia składa się z specjalnie zaprojektowanej instalacji w skład której wchodzi orurowanie, dysze oraz zawory, indywidualnie dobrane dla każdego chronionego pomieszczenia i przestrzeni.

Zastosowanie instalacji gaśniczej opartej o środek gaśniczy NOVEC lub FM 200 maksymalnie obniża te ryzyka, dzięki czemu uzyskuje się znaczące oszczędności w przypadku wystąpienia pożaru, w porównaniu z innymi środkami gaśniczymi.

Jak działa taki system gaszenia gazem? 

Gdy czujniki wykryją obecność ognia lub wzrost temperatury w pomieszczeniu chronionym, stale urządzenie gaśnicze zostaje aktywowane, a gaz gaśniczy jest uwolniony w przestrzeń, w której zostało wykryte zagrożenie. Po uruchomieniu systemu gaśniczego gaz może zahamować pożar w ciągu kilku sekund, minimalizując straty i ryzyko powstawania dużych szkód i co najważniejsze nie prowadzi do zniszczeń w obszarze swojego działania .Ponadto, pożar jest tłumiony bez pozostawiania szkodliwych resztek, co jest szczególnie istotne w przypadku chronienia wartościowych urządzeń elektronicznych i innych wrażliwych systemów.

Warto również zaznaczyć, że gazy stosowane w stałych urządzeniach gaśniczych , są bezpieczne dla ludzi, pod warunkiem gdy są stosowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i procedurami. Oczywiście należy pamiętać, że ze względu na potencjalne działanie jako czynnik chłodzący i tłumiący pożar, ważne jest, aby zachować ostrożność podczas obsługi systemu, a także upewnić się, że pracownicy posiadają odpowiednie przeszkoleni w zakresie działania i reakcji na komunikaty systemu sterowania.

Mechanizm gaśniczy

NOVEC i FM 200 są aktywnymi środkami gaśniczymi, powodującymi bardzo szybkie gaszenie płomieni poprzez połączenie mechanizmów fizycznych i chemicznych. Czynnik fizyczny niwelowania płomieni realizuje się poprzez absorbcję ciepła, co skutkuje spadkiem temperatury płomienia i tym samym degraduje reakcję łańcuchową występującą w płomieniu.

Opis działania systemów gaszenia gazem ze środkami gaśniczymi NOVEC i FM 200

Działanie gaśnicze NOVEC FM 200 polega na absorpcji ciepła płomienia – ich działanie jest przede wszystkim fizyczne a w mniejszym stopniu chemiczne.

Gaz FM 200 gasi pożary grupy:

A – ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia, (np.: drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne, itp.)

B – ciecze palne i substancje stałe, topiące się w skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np.: benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

E – urządzeń elektrycznych pod napięciem (starsze oznaczenie)

Systemy sterowania gaszeniem

Do sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi wykorzystującymi jako środki gaśnicze gazy FM 200, NOVEC lub gazy obojętne IG, wykorzystujemy centralki dedykowane do tego rodzaju instalacji. W układzie sterującym gaszeniem, poza centralą sterującą, znajdują się czujniki umieszczone we wszystkich przestrzeniach gaszonych, przyciski uruchomienia i wstrzymania gaszenia oraz lampy ostrzegawcze. Centralka sterująca realizuje również zadania kontroli ciśnienia i wypływu gazu z butli oraz steruje klapą odciążającą.

Zastosowanie

 •     serwerownie
 •     sterownie
 •     pomieszczenia UPS i telekomunikacyjne
 •     galerie sztuki, muzea
 •     magazyny, archiwa, zabytki, biblioteki
 •     centra badawczo-rozwojowe
 •     instalacje medyczne
 •     i inne
control panel

Cechą łączącą powyższe miejsca jest to, iż powstałe w nich nawet nie wielke zagrożenie pożarowe i wykorzystanie w systemie gaszenia niewłaściwego  środka gaśniczego (piana, woda lub proszki) może być przyczyną bardzo dużych szkód, wynikających z uszkodzenia chronionych instalacji, kosztów ich czyszczenia oraz kosztów poniesionych w skutek przestoju.

Systemy bardzo wczesnej detekcji dymu

Systemy bardzo wczesnej detekcji dymu – aspiracyjne (ang. Very Early Smoke Detection Apparatus – VESDA) są zaawansowanymi systemami detekcji dymu stosowanymi w celu wykrywania potencjalnych pożarów w bardzo wczesnej fazie i znajdują szerokie zastosowanie w systemach gaszenia gazem.

Działają one na zasadzie zasysania powietrza z otoczenia przez sieć rur i przewodów, a następnie analizują te próbki pod kątem obecności cząstek dymu.

Zalety systemów bardzo wczesnej detekcji dymu w porównaniu z zwykłymi czujnikami dymu:

Wczesne wykrycie: Systemy te mogą wykrywać dym we wczesnym stadium, zanim pojawi się ogień. To umożliwia szybką reakcję i minimalizuje ryzyko powstania pożaru lub strat materialnych.

Czułość: Systemy aspiracyjne są bardziej czułe niż tradycyjne czujniki dymu. Mogą wykrywać bardzo niskie poziomy dymu, co jest szczególnie ważne w przypadku pożarów, które mogą powstawać w trudnodostępnych miejscach lub w przypadku palących się materiałów o małej emisji dymu.

Możliwość lokalizacji: Dzięki sieci rur i wielu punktów poboru próbek powietrza, systemy aspiracyjne umożliwiają precyzyjne zlokalizowanie miejsca, w którym wykryto dym. To znacznie ułatwia lokalizację zagrożenia.

Redukcja fałszywych alarmów: Układy te stosują różne metody analizy powietrza, co pozwala na wykrycie różnic pomiędzy normalnymi substancjami w powietrzu, takimi jak kurz czy dym papierosowy, a rzeczywistym dymem pochodzącym od pożaru. Dzięki temu można znacznie ograniczyć fałszywe alarmy.

Monitorowanie ciągłe: Systemy bardzo wczesnej detekcji dymu są w stanie stale analizować powietrze, co pozwala na szybką reakcję na ewentualne zagrożenie.

Podstawowe elementy systemu VESDA:

Moduł próbkowania powietrza: Jest to część detektora aspiracyjnego odpowiedzialna za zasysanie powietrza do analizy. Powietrze jest doprowadzane za pomocą układu rur, umożliwiających próbkowanie z różnych miejsc.

Filtr powietrza: Przed zbadaniem próbki powietrza, system VESDA przepuszcza ją przez filtr, który pozwala usunąć zanieczyszczenia i cząsteczki, które nie są związane z dymem. Takie rozwiązanie zapobiega fałszywym alarmom.

Detektor laserowy: Wewnątrz detektora aspiracyjnego znajduje się czujnik laserowy, który analizuje próbkę powietrza pod kątem obecności cząsteczek dymu. Działa na zasadzie detekcji rozproszenia światła przez cząsteczki dymu.