Systemy Przeciwpożarowe

W przypadku pojawienia  się zagrożenia pożarowego w postaci rozprzestrzeniającego się dymu i ognia, właściwie zaprojektowany oraz zainstalowany system wykrywania i sygnalizacji pożaru, umożliwi przeprowadzenie bezpiecznej i sprawnej ewakuacji. Dzięki szybkiej i niezawodnej detekcji, instalacje przeciwpożarowe w skuteczny sposób chronią życie i mienie, dzięki czemu znajdują zastosowanie zarówno w obiektach przemysłowych jaki i biurowych.

Systemy Oddymiania

Kluczową sprawą dotyczącą bezpieczeństwa ludzi w przypadku powstania pożaru jest sprawna i skuteczna ewakuacja. Zastosowanie odpowiednich urządzeń służących do wykrywania i usuwania dymu z ciągów komunikacyjnych w bardzo skuteczny sposób poprawia warunki ewakuacji. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą systemów oddymiania.

Systemy Gaszenia Gazem

Oferujemy kompleksowe rozwiązania związane z projektowaniem, instalacją i opieką serwisową systemów automatycznego gaszenia gazem. Posiadamy niezbędne uprawnienia do wdrażania systemów gaszenia w oparciu o środki gaśnicze:

  • HFC-227ea - nazwa handlowa FM 200
  • FK- 5-1-12 - nazwa handlowa NOVEC
  • IG - gazy obojętne

Jako układy sterujące systemami gaszenia stosujemy rozwiązania oparte na urządzeniach produkcji : SCHRACK, ESSER, POLON-ALFA, ITO. Z uwagi na strategiczne znaczenie gaszonych pomieszczeń, wykonujemy w nich również systemy zasysające, które w znaczący sposób przyspieszają czas potrzebny na rozpoznanie zagrożenia pożarowego i skutecznego zadziałania systemu gaszenia gazem.