Systemy i instalacje przeciwpożarowe

W każdym obiekcie przemysłowym, usługowo-handlowym oraz biurowym mogą pojawić się niekontrolowane i rozprzestrzeniające się zjawiska pożarowe. Aby zapewnić maksymalną możliwą ochronę wszystkim osobom znajdującym się na terenie obiektu, warto zadbać o posiadanie właściwej instalacji przeciwpożarowej. Powinna być ona trwała, bezawaryjna, a także precyzyjna.

To właśnie systemy przeciwpożarowe umożliwiają najwcześniejsze wykrycie zagrożenia oraz rozpoczynają proces jego gaszenia jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, system jest w stanie zlokalizować pożar w jego najwcześniejszym stadium i wdrożyć procedury prowadzące do jego ugaszenia lub znacząco ograniczające jego rozprzestrzenianie się. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z proponowaną przez naszą firmę ofertą systemów i instalacji przeciwpożarowych, systemów gaszenia, systemów oddymiania oraz prześwietlarek RTG.

Systemy i instalacje przeciwpożarowe

W każdym obiekcie przemysłowym, usługowo-handlowym oraz biurowym mogą pojawić się niekontrolowane i rozprzestrzeniające się zjawiska pożarowe, a także inne niezaplanowane zdarzenia z udziałem ognia, dymu lub gazu. Aby zapewnić maksymalną możliwą ochronę wszystkim osobom znajdującym się na terenie obiektu, warto zadbać zarówno o posiadanie właściwie zaprojektowanej oraz zainstalowanej instalacji przeciwpożarowej, jak i o odpowiednie jej użycie w przypadku nagłego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu pożarowemu. Tego typu systemy przeciwpożarowe powinny stanowić doskonałą ochronę ludzi oraz obiektu. Trwałość, bezawaryjność oraz precyzja to kolejne cechy, którymi dana instalacja, czy system powinien się cechować.

To właśnie systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemy gaszenia umożliwiają wykrycie zagrożenia pożarowego w bardzo wczesnym stadium oraz rozpoczynają proces jego gaszenia jeszcze przed przybyciem odpowiednich służb. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, system przeciwpożarowy jest w stanie zlokalizować pożar w jego najwcześniejszej fazie i po wdrożeniu odpowiednich procedur doprowadzić do opanowania zagrożenia lub znacząco ograniczyć jego rozprzestrzenianie. Oferowane przez naszą firmę rozwiązania to nowoczesne sposoby detekcji zarówno pożaru jak i niebezpiecznych gazów, które mogą doprowadzić do wybuchów lub skażeń, indywidualnie dobierane do każdego typu obiektu. Usługi, które proponujemy naszym klientom, opierają się na fachowym doradztwie i profesjonalnym wykonaniu wszystkich etapów związanych z instalacjami bezpieczeństwa pożarowego począwszy od fazy projektu, dostawy urządzeń, instalacji systemu, a kończąc na opiece serwisowej.

W naszej ofercie znajdują się także instalacje gaszenia gazem, oparte na nowoczesnych rozwiązaniach detekcji pożaru, jak i sterowania jego gaszeniem. W instalacjach tych wykorzystujemy najbardziej niezawodne i najpopularniejsze środki gaśnicze takie jak FM 200 (HFC-227ea), NOVEC (FK-5-1-12), czy gazy obojętne. Dzięki wykorzystywaniu w układzie detekcji systemu sterującego gaszeniem czujników aspiracyjnych (zasysających), które mają wielokrotnie wyższą czułość od zwykłych czujników, mamy możliwość zapobiegnięcia wybuchu pożaru jeszcze przed jego rozpoczęciem, poprzez np. wykrycie przegrzewających się kabli lub układów elektronicznych.

Co nas wyróżnia

Experience

Doświadczenie

Nieprzerwana obecność na rynku od 1998 roku sprawia że mamy ogromne doświadczenie w wykonywanych pracach jak i jest dowodem naszej wiedzy

Quality

Jakość

O naszej Firmie najlepiej świadczą już zrealizowane inwestycje a naszą wizytówką jest profesjonalizm, jakość usług oraz zadowolenie klientów.

Support 24/7

Wsparcie 24/7

Całodobowe wsparcie firmy jest ważnym aspektem z perspektywy klienta, ponieważ pozwala na kontakt w każdym momencie kiedy sytuacja tego wymaga

W przypadku pojawienia  się zagrożenia pożarowego w postaci rozprzestrzeniającego się dymu i ognia, właściwie zaprojektowany oraz zainstalowany system wykrywania i sygnalizacji pożaru, umożliwi przeprowadzenie bezpiecznej i sprawnej ewakuacji. Dzięki szybkiej i niezawodnej detekcji, instalacje przeciwpożarowe w skuteczny sposób chronią życie i mienie, dzięki czemu znajdują zastosowanie zarówno w obiektach przemysłowych jaki i biurowych.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania związane z projektowaniem, instalacją i opieką serwisową systemów automatycznego gaszenia gazem. Posiadamy niezbędne uprawnienia do wdrażania systemów gaszenia w oparciu o środki gaśnicze:

HFC-227ea – nazwa handlowa FM 200

FK- 5-1-12 – nazwa handlowa NOVEC

IG – gazy obojętne

Świadczymy usługi z zakresu Ochrony Radiologicznej dla zakładów przemysłowych, przedstawicieli służb mundurowych, administracji państwowej , oraz innych placówek stosujących źródła lub urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące. Głównym nurtem naszej oferty są :
  • Szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej,
  • Pomiary Radiologiczne, w tym środowiskowe, skażeń promieniotwórczych, szczelności źródeł zamkniętych etc,
  • Zajmujemy się transportem źródeł i odpadów promieniotwórczych, posiadając stosowne zezwolenia i kierowców z uprawnieniami ADR (7) z wieloletnim doświadczeniem transportowym,
  • Świadczymy usługi z zakresu magazynowania źródeł i przetwarzaniu odpadów promieniotwórczych,
  • Przygotowujemy dokumentację do wniosku o zezwolenie/zgłoszenie działalności w narażeniu na promieniowanie jonizujące do Państwowej Agencji Atomistyki.
Zapewniamy wsparcie dla użytkowników źródeł i urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w tym –  urządzenia X-ray, CT-skanery, źródła promieniotwórcze, jonizacyjne czujki dymu,  prześwietlarki bagaży i inne.

Kluczową sprawą dotyczącą bezpieczeństwa ludzi w przypadku powstania pożaru jest sprawna i skuteczna ewakuacja. Zastosowanie odpowiednich urządzeń służących do wykrywania i usuwania dymu z ciągów komunikacyjnych w bardzo skuteczny sposób poprawia warunki ewakuacji. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą systemów oddymiania.

Systemy kontroli bagażu Firmy Astrophysics są urządzeniami dla szerszego zakresu zastosowań i rozszerzonej możliwości prześwietlania przy wykorzystaniu promieniowania X-Ray. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii znajdują idealne zastosowanie zarówno dla małych przesyłek jak i punktu kontroli bezpieczeństwa a także dla punktów przeładunkowych Cargo.

Kompleksowa opieka serwisowa zarówno gwarancyjna jak i pogwarancyjna jest bardzo ważnym składnikiem nieprzerwanego działania systemów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa co jest osiągane dzięki naszej wyspecjalizowanej kadrze posiadającej wieloletnie doświadczenie.

Zaufali nam