About us
About us

Firma Alfa-System powstała  w 1998r. najpierw jako spółka cywilna aby w 2004r. przekształcić się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Obszarem działalności jest Polska i cały nasz rozwój ukierunkowany jest na jak najlepszą ofertę  dla tego rynku.

Profil działalności początkowo skoncentrowany wokół zabezpieczeń przeciwpożarowych stopniowo  rozszerzył się o systemy związane  z ochroną techniczną ludzi i mienia a także z  zakresu automatyki i teletechniki. Od początku naszej działalności kładziemy duży nacisk na jakość naszej oferty. Naszym Klientom proponujemy obsługę od etapu doradztwa, projektu poprzez kompletację i realizację dostaw urządzeń, montaż i uruchomienie systemów aż do finalnego odbioru obiektu budowlanego. Oferta serwisowa, z całodobowym stałym dostępem, jest ważnym uzupełnieniem naszej oferty usługowej.

O naszej Firmie najlepiej świadczą już zrealizowane inwestycje a naszą wizytówką jest profesjonalizm, jakość usług oraz zadowolenie klientów.

Firma Alfa-System powstała  w 1998r. najpierw jako spółka cywilna aby w 2004r. przekształcić się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Obszarem działalności jest Polska i cały nasz rozwój ukierunkowany jest na jak najlepszą ofertę  dla tego rynku.

Profil działalności początkowo skoncentrowany wokół zabezpieczeń przeciwpożarowych stopniowo  rozszerzył się o systemy związane  z ochroną techniczną ludzi i mienia a także z  zakresu automatyki i teletechniki. Od początku naszej działalności kładziemy duży nacisk na jakość naszej oferty. Naszym Klientom proponujemy obsługę od etapu doradztwa, projektu poprzez kompletację i realizację dostaw urządzeń, montaż i uruchomienie systemów aż do finalnego odbioru obiektu budowlanego. Oferta serwisowa, z całodobowym stałym dostępem, jest ważnym uzupełnieniem naszej oferty usługowej.

O naszej Firmie najlepiej świadczą już zrealizowane inwestycje a naszą wizytówką jest profesjonalizm, jakość usług oraz zadowolenie klientów.