We encourage you to familiarise yourself with the presented offer of fixed fire extinguishing systems and to choose our company as a comprehensive contractor for all stages of the task consisting in the installation of an automatic gas extinguishing system. We use a wide range of gases in our installations, thanks to which we can offer appropriate solutions for each type of premises. In our installations we use the following extinguishing systems SLIDE SG, SLIDE SI, TA-200, KD-200, TA 1230, 
KD 1230 using an extinguishing agent FM 200, NOVEC i gazy obojętne IGAs fire detection and control systems we use equipment from manufacturers such as: POLON-ALFA, ESSER, ITO. We also make suction systems in extinguished rooms

The fire extinguishing systems implemented by our company comply with all applicable standards and regulations, and the devices installed have attestations and certificates of approval from certification institutes.

Thanks to many years of experience and diversification of gas extinguishing installations carried out by our company, we can ensure that our customers choose the optimum solution for their needs and that the entrusted task is carried out in full at all stages:

 •    design work
 •    delivery of equipment
 •    Preparation of the room to be protected
 •    installation of the fire alarm system
 •    integration with facility security systems
 •    implementation and training
 •    servicing

Novec and FM 200 gas extinguishing

Stałe urządzenia gaśnicze, znane również jako systemy gaśnicze lub instalacje gaśnicze, są specjalnie zaprojektowanymi systemami do zwalczania pożarów za pomocą gazów uwalnianych w chronionym obszarze. Są one trwale zainstalowane w budynkach, pojazdach, statkach, samolotach, a nawet na platformach przemysłowych. Głównym celem tych urządzeń jest szybkie i skuteczne reagowanie na pożary w ich wczesnym stadium, co jest niezbędne przy ochronie infrastruktury krytycznej.

W przypadku wybuchu pożaru, urządzenia mogą zostać uruchomione ręcznie przez personel lub w sposób zautomatyzowany poprzez system sterowania gaszeniem, do którego podłączone są czujniki dymu, ciepła lub płomieni.

Gazy stosowane w tego typu systemach mają zdolność do szybkiego i skutecznego tłumienia ognia bez konieczności użycia wody lub innych tradycyjnych środków gaśniczych.

Systemy gaszenia gazem są często stosowane w miejscach, gdzie zastosowanie tradycyjnych środków gaśniczych, takich jak woda, mogłoby spowodować uszkodzenie elektroniki, sprzętu elektrycznego lub ważnych dokumentów, a ochrona przed pożarem jest tam kluczowym zagadnieniem. Ważne jest, aby systemy gaszenia gazem były odpowiednio zaprojektowane, a ich implementacja powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami, normami i wytycznymi, aby zagwarantować bezpieczeństwo personelu i sprzętu. System gaszenia gazem powinien być również regularnie poddawany konserwacji i przeglądom, aby zapewnić jego sprawność i gotowość do działania w przypadku pożaru.

The extinguishing system consists of a specially designed installation including piping, nozzles and valves, individually selected for each protected room and space.

Use of agent-based fire extinguishing systems NOVEC or FM 200 extinguishing agent reduces these risks as far as possible, resulting in significant savings in the event of a fire, compared to other extinguishing agents.

Jak działa taki system gaszenia gazem? 

Gdy czujniki wykryją obecność ognia lub wzrost temperatury w pomieszczeniu chronionym, stale urządzenie gaśnicze zostaje aktywowane, a gaz gaśniczy jest uwolniony w przestrzeń, w której zostało wykryte zagrożenie. Po uruchomieniu systemu gaśniczego gaz może zahamować pożar w ciągu kilku sekund, minimalizując straty i ryzyko powstawania dużych szkód i co najważniejsze nie prowadzi do zniszczeń w obszarze swojego działania .Ponadto, pożar jest tłumiony bez pozostawiania szkodliwych resztek, co jest szczególnie istotne w przypadku chronienia wartościowych urządzeń elektronicznych i innych wrażliwych systemów.

Warto również zaznaczyć, że gazy stosowane w stałych urządzeniach gaśniczych , są bezpieczne dla ludzi, pod warunkiem gdy są stosowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i procedurami. Oczywiście należy pamiętać, że ze względu na potencjalne działanie jako czynnik chłodzący i tłumiący pożar, ważne jest, aby zachować ostrożność podczas obsługi systemu, a także upewnić się, że pracownicy posiadają odpowiednie przeszkoleni w zakresie działania i reakcji na komunikaty systemu sterowania.

Extinguishing mechanism

NOVEC and FM 200 are active extinguishing agents that cause very rapid extinguishing of flames through a combination of physical and chemical mechanisms. The physical factor of flame levelling is realised through heat absorption, which results in a decrease of the flame temperature and thus degrades the chain reaction occurring in the flame. NOVEC (FK-5-1-12) and FM 200 (HFC-227ea) also have a chemical effect by interrupting the chain reaction responsible for the spread of the fire.

Operating description of the gas extinguishing systems with NOVEC and FM 200 extinguishing agents

Extinguishing action of NOVEC and FM 200 is based on absorbing the heat of the flame - their action is mainly physical and to a lesser extent chemical.

Both FM 200 gasi pożary grupy:

A – solids of organic origin, which burn alongside other phenomena, such as glowing (e.g. wood, paper, coal, plastics, etc.)

B - flammable liquids and solids which melt as a result of the heat generated in a fire (e.g. petrol, paraffin, paraffin, pitch, naphthalene, tar, etc.).

E – live electrical equipment (older designation)

Extinguishing control systems

For the control of fixed firefighting systems using gases as extinguishing agents FM 200, NOVEC or IG inert gases as extinguishing agents, we use control panels dedicated to this type of installation. The extinguishing control system, in addition to the control panel, includes sensors located in all extinguishing spaces, buttons for starting and stopping extinguishing, as well as warning lights. The control panel also monitors the pressure and flow of gas from the cylinder and controls the pressure relief valve.

Application

 •     server rooms
 •     control rooms
 •     UPS and telecommunications rooms
 •     art galleries, museums
 •     warehouses, archives, monuments, libraries
 •     research and development centres
 •     medical installations
 •     and others
control panel

The common feature of these places is that even a small fire risk and the use of the wrong extinguishing agent (foam, water or powders) in the extinguishing system can cause very large damages, resulting in damage to the protected installations, the cost of cleaning them and the costs incurred due to downtime.

Systemy bardzo wczesnej detekcji dymu

Systemy bardzo wczesnej detekcji dymu – aspiracyjne (ang. Very Early Smoke Detection Apparatus – VESDA) są zaawansowanymi systemami detekcji dymu stosowanymi w celu wykrywania potencjalnych pożarów w bardzo wczesnej fazie i znajdują szerokie zastosowanie w systemach gaszenia gazem.

Działają one na zasadzie zasysania powietrza z otoczenia przez sieć rur i przewodów, a następnie analizują te próbki pod kątem obecności cząstek dymu.

Zalety systemów bardzo wczesnej detekcji dymu w porównaniu z zwykłymi czujnikami dymu:

Wczesne wykrycie: Systemy te mogą wykrywać dym we wczesnym stadium, zanim pojawi się ogień. To umożliwia szybką reakcję i minimalizuje ryzyko powstania pożaru lub strat materialnych.

Czułość: Systemy aspiracyjne są bardziej czułe niż tradycyjne czujniki dymu. Mogą wykrywać bardzo niskie poziomy dymu, co jest szczególnie ważne w przypadku pożarów, które mogą powstawać w trudnodostępnych miejscach lub w przypadku palących się materiałów o małej emisji dymu.

Możliwość lokalizacji: Dzięki sieci rur i wielu punktów poboru próbek powietrza, systemy aspiracyjne umożliwiają precyzyjne zlokalizowanie miejsca, w którym wykryto dym. To znacznie ułatwia lokalizację zagrożenia.

Redukcja fałszywych alarmów: Układy te stosują różne metody analizy powietrza, co pozwala na wykrycie różnic pomiędzy normalnymi substancjami w powietrzu, takimi jak kurz czy dym papierosowy, a rzeczywistym dymem pochodzącym od pożaru. Dzięki temu można znacznie ograniczyć fałszywe alarmy.

Monitorowanie ciągłe: Systemy bardzo wczesnej detekcji dymu są w stanie stale analizować powietrze, co pozwala na szybką reakcję na ewentualne zagrożenie.

Podstawowe elementy systemu VESDA:

Moduł próbkowania powietrza: Jest to część detektora aspiracyjnego odpowiedzialna za zasysanie powietrza do analizy. Powietrze jest doprowadzane za pomocą układu rur, umożliwiających próbkowanie z różnych miejsc.

Filtr powietrza: Przed zbadaniem próbki powietrza, system VESDA przepuszcza ją przez filtr, który pozwala usunąć zanieczyszczenia i cząsteczki, które nie są związane z dymem. Takie rozwiązanie zapobiega fałszywym alarmom.

Detektor laserowy: Wewnątrz detektora aspiracyjnego znajduje się czujnik laserowy, który analizuje próbkę powietrza pod kątem obecności cząsteczek dymu. Działa na zasadzie detekcji rozproszenia światła przez cząsteczki dymu.