System przeciwpożarowy  – przeznaczenie

W każdym obiekcie istnieje zagrożenie pojawienia się dymu lub ognia, dlatego warto zadbać o posiadanie właściwej instalacji przeciwpożarowej. Celem systemu sygnalizacji pożaru jest jak najszybsza detekcja zagrożenia pożarowego w obiekcie. Uruchomia on również systemy wspomagające bezpieczeństwo pożarowe takie jak systemy zamknięć ogniowych, czy systemy oddymiania, oraz przekazuje informacje poprzez sygnalizatory do wszystkich osób o konieczności ewakuacji.

Instalacje sygnalizacji pożaru zapewniają użytkownikom możliwość zareagowania na niebezpieczeństwo w odpowiednio krótkim czasie, a co za tym idzie bezpieczne opuszczenie przez ludzi stref zagrożonych pożarem i szybka reakcje służb ratunkowych.

Systemy sygnalizacji pożaru proponowane przez naszą firmę współpracują z innymi systemami bezpieczeństwa pożarowego i poprzez sterowanie i kontrolę realizują poniższe zadania:

fire alarm systems
  • oddymianie dróg ewakuacyjnych w obiekcie
  • usuwanie zadymienia w strefach objętych zagrożeniem
  • uruchomienie systemów zamknięć ogniowych
  • inicjacja instalacji systemów gaszenia gazami lub wodą

Będąc firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży zabezpieczeń pożarowych proponujemy Państwu kompleksową i profesjonalną obsługę związaną z instalacjami systemów sygnalizacji pożaru. Specjalizujemy się w zabezpieczaniu zarówno obiektów biurowych i handlowo – usługowych jak i przemysłowych, charakteryzujących się skomplikowanymi procesami technologicznymi i trudnymi warunkami bytowymi. Dzięki wiedzy uzyskanej przez wszystkie lata naszej działalności, możemy zaproponować rozwiązania dopasowane technicznie i finansowo do indywidualnych wymagań klientów.

  •    prace projektowe
  •     dostawa urządzeń
  •     montaż systemu sygnalizacji pożaru
  •     integracja z systemami bezpieczeństwa obiektu
  •     wdrożenie i szkolenia
  •     opieka serwisowa
alarm systems

Do wykonywanych instalacji wykorzystujemy urządzenia wiodących na naszym rynku producentów systemów sygnalizacji pożaru takich jak POLON-ALFA, W2, ESSER, SCHRACK, D+H.

Wdrażane przez naszą firmę systemy sygnalizacji pożaru spełniają wszystkie obowiązujące normy i przepisy, a instalowane urządzenia posiadają atesty i świadectwa dopuszczenia instytutów certyfikujących.