Zadbanie o najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników wszystkich rodzajów obiektów wiąże się z zapewnieniem sprawnych, bezawaryjnie i szybko działających instalacji przeciwpożarowych – właśnie takie rozwiązania proponuje Państwu nasza firma. Oferujemy systemy sygnalizacji pożaru dla obiektów przemysłowych, handlowo – usługowych i biurowych, instalacje gaszenia gazem, które są istotne w szczególności dla pomieszczeń o strategicznym znaczeniu dla Inwestora. Mamy w swojej ofercie również systemy oddymiania, oparte na klapach lub oknach oddymiających, oraz instalacje security – CCTV, SKD i SSWiN. Ponadto świadczymy profesjonalny serwis urządzeń i instalacji – zarówno ten gwarancyjny, jak i pogwarancyjny.

Właściwie zaprojektowany i zainstalowany system sygnalizacji pożaru obejmujący swoją ochroną obiekt w sposób szybki i bezbłędny lokalizuje miejsce powstania zagrożenia pożarowego, tym samym minimalizuje ryzyko niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia ludzi oraz zniszczenia mienia. Realizuje on również, za pomocą systemów oddymienie dróg ewakuacyjnych, uruchomienie zamknięć ogniowych lub stałych urządzeń gaśniczych.

Stałe urządzenia gaśnicze umożliwiają szybką i bezpieczną eliminację pożaru zaraz po jego wykryciu przez układy detekcji. Takie działanie umożliwiają gazy użyte w systemach gaszenia, dzięki którym następuje absorbowanie ciepła, a w rezultacie całkowita redukcja zjawiska pożarowego. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju systemów, uniemożliwiamy rozprzestrzenianie się ognia, tym samym chroniąc zabezpieczone obszary wraz z urządzeniami lub wartościowymi przedmiotami, które się w nich znajdują.

Świadczymy usługi z zakresu Ochrony Radiologicznej dla zakładów przemysłowych, przedstawicieli służb mundurowych, administracji państwowej , oraz innych placówek stosujących źródła lub urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące. Głównym nurtem naszej oferty są :
  • Szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej,
  • Pomiary Radiologiczne, w tym środowiskowe, skażeń promieniotwórczych, szczelności źródeł zamkniętych etc,
  • Zajmujemy się transportem źródeł i odpadów promieniotwórczych, posiadając stosowne zezwolenia i kierowców z uprawnieniami ADR (7) z wieloletnim doświadczeniem transportowym,
  • Świadczymy usługi z zakresu magazynowania źródeł i przetwarzaniu odpadów promieniotwórczych,
  • Przygotowujemy dokumentację do wniosku o zezwolenie/zgłoszenie działalności w narażeniu na promieniowanie jonizujące do Państwowej Agencji Atomistyki.
Zapewniamy wsparcie dla użytkowników źródeł i urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w tym –  urządzenia X-ray, CT-skanery, źródła promieniotwórcze, jonizacyjne czujki dymu,  prześwietlarki bagaży i inne.

Zastosowanie najnowszych rozwiązań z zakresu systemów oddymiania dotyczących w układach sterujących, oraz elementach wykonawczych umożliwia nam,  zapewnienie bezpiecznej ewakuacji osób z obszarów zagrożonych pożarem. Skutek ten zostaje osiągnięty dzięki efektywnemu usunięciu zadymienia z dróg ewakuacyjnych, co czyni je bezpiecznymi dla ludzi.uacyjnych, uruchomienie zamknięć ogniowych lub stałych urządzeń gaśniczych.

Systemy kontroli bagażu Firmy Astrophysics są urządzeniami dla szerszego zakresu zastosowań i rozszerzonej możliwości prześwietlania przy wykorzystaniu promieniowania X-Ray.Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii znajdują idealne zastosowanie zarówno dla małych przesyłek jak i punktu kontroli bezpieczeństwa a także dla punktów przeładunkowych Cargo.

Naszym klientom oferujemy profesjonalną obsługę i całodobową dostępność brygad serwisowych w całym kraju. Prace serwisowe i konserwacyjne podejmujemy zarówno w obiektach przemysłowych, skomplikowanych technologicznie, jak i w budynkach biurowych, placówkach bankowych, wojskowych, oświatowych, szpitalach, magazynach, archiwach itp.