W zależności od indywidualnych wymagań klienta, firma Alfa-System oferuje sprzedaż oraz instalację systemów oddymiania w oparciu o klapy i certyfikowane okna oddymiające wraz z elektronicznymi układami sterowania. Posiadamy w swojej ofercie urządzenia takich producentów jak: D+H, AFG, POLON-ALFA, MERCOR, AWAK.

Dzięki szerokiej gamie producentów oferowanych urządzeń, oraz własnej produkcji okien oddymiających, możemy zaproponować optymalnie dobrane rozwiązania, zarówno dla małych jak i średnich oraz dużych obiektów.

Bazując na długoletnim doświadczeniu w zakresie wykonywania instalacji oddymiania, zapewniamy pełną obsługę zleconego zadania, od fazy projektu systemu, poprzez dostawę urządzeń, montaż oraz szkolenie obsługi, kończąc na opiece serwisowej i pracach konserwacyjnych.

Smoke exhaust

Bezpieczeństwo

Zgodnie z dzisiejszą wiedzą najbardziej zagrażającym życiu ludzkiemu skutkiem zjawiska pożarowego jest dym oraz gazy toksyczne. Ponad 90% ofiar pożarów budynków to osoby zatrute trującymi produktami spalania – dymem. Dzięki zastosowaniu prawidłowo dobranych urządzeń służących do usuwania dymu, w znaczący sposób można podnieść bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku objętym pożarem. Systemy oddymiania skutecznie odprowadzają dym, a co za tym idzie poprawiają warunki ewakuacji, umożliwiają szybkie zlokalizowanie ognia oraz jego skuteczne gaszenie.

Zasada działania

W momencie powstania pożaru zostają otwarte, za pomocą siłowników elektrycznych, klapy lub okna oddymiające znajdujące się w chronionej strefie. Sygnał do uruchomienia siłowników zostaje przekazany automatycznie przez czujkę dymu lub ręczne po uruchomieniu przycisku oddymiania. Wszystkimi funkcjami systemu oraz przekazywaniem sygnałów zarządza jednostka sterująca – centrala oddymiania. Odprowadzone poza budynek trujące gazy, umożliwiają sprawną ewakuację i w znaczący sposób poprawiają bezpieczeństwo pożarowe obiektu.

Smoke exhaust

Projektowanie, sprzedaż i instalacja zabezpieczeń przeciwpożarowych

W momencie powstania pożaru zostają otwarte, za pomocą siłowników elektrycznych, klapy lub okna oddymiające znajdujące się w chronionej strefie. Sygnał do uruchomienia siłowników zostaje przekazany automatycznie przez czujkę dymu lub ręczne po uruchomieniu przycisku oddymiania. Wszystkimi funkcjami systemu oraz przekazywaniem sygnałów zarządza jednostka sterująca – centrala oddymiania. Odprowadzone poza budynek trujące gazy, umożliwiają sprawną ewakuację i w znaczący sposób poprawiają bezpieczeństwo pożarowe obiektu.

Systemy oddymiania - okna i klapy dymowe

Nasze przedsiębiorstwo działa na rynku od wielu lat i zapewnia profesjonalną, kompleksową obsługę zamówień na systemy oddymiania. Projekty, dobór okien i klap, dostawa modułów, montaż komponentów i rozruch, a także możliwość przeszkolenia kadry z obsługi infrastruktury – na każdym z wymienionych etapów mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie. W zależności od indywidualnych wymagań Klienta oferujemy też pełną opiekę serwisową i w razie potrzeby zajmiemy się przeprowadzeniem prac konserwacyjnych. Co kluczowe, nasze rozwiązania oferujemy Klientom z całej Polski – z Poznania, Wrocławia, jak i innych miast. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i wybrania oferowanych przez nas zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Elementy systemu oddymiającego

Klapy oddymiające

Klapa oddymiająca, nazywana również jako klapa dymowa lub klapa przeciwdymowa, jest elementem systemu oddymiania i wentylacji stosowanym w budynkach, szczególnie w budynkach użyteczności publicznej, takich jak centra handlowe, hotele, szpitale, biurowce, itp. Jej głównym przeznaczeniem jest odprowadzanie dymu, ciepła, gazów i innych produktów spalania z wnętrza budynku w przypadku pożaru. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się dymu i zapewnia ewakuację osób oraz ułatwia działania ratownicze.

Budowa klapy oddymiającej może różnić się w zależności od producenta i zastosowania, ale w skrócie składa się z następujących elementów:

Skrzydło klapy: To ruchoma część, która jest odpowiedzialna za otwieranie się i zamykanie. Skrzydło klapy najczęściej wykonane jest z poliwęglanu ale może być wykonane z materiałów takich jak stal, lub aluminium, które są odporne na wysokie temperatury.

Mechanizm otwierający: Klapa oddymiająca jest wyposażona w mechanizm otwierający, który może być ręczny lub automatyczny. Automatyczne klapy oddymiające są zazwyczaj sterowane przez systemy detekcji pożaru w których skład wchodzą czujniki dymu lub ciepła. W przypadku wykrycia pożaru, klapy automatycznie otwierają się, umożliwiając dymowi i gazom wypływanie na zewnątrz.

Uszczelnienie: Klapy są wyposażone w uszczelnienie wokół ramy, aby zapobiegać przeciekaniu dymu w normalnych warunkach.

Ramka: To konstrukcja, która utrzymuje skrzydło klapy w miejscu. Może być wykonana ze stali lub innego trwałego materiału.

Układ zasilania awaryjnego: W niektórych przypadkach, szczególnie gdy klapy oddymiające są częścią systemu bezpieczeństwa pożarowego, mogą być wyposażone w układ zasilania awaryjnego, który umożliwia ich działanie nawet w przypadku przerwania zasilania elektrycznego.

Klapy oddymiające są zintegrowane z kompleksowymi systemami oddymiania i wentylacji w budynkach i stanowią istotny element bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ich prawidłowe działanie jest kluczowe w zapewnieniu bezpiecznej ewakuacji ludzi i ograniczeniu strat materialnych w przypadku pożaru.

Okna oddymiające

Okno oddymiające (znane również jako okno do oddymiania lub okno dachowe oddymiające) jest specjalnym typem okna stosowanym w budynkach w celu usuwania dymu i ciepłego powietrza w przypadku pożaru. Głównym przeznaczeniem takiego okna jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji i ewakuacji dymu, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa osób przebywających wewnątrz budynku podczas ewentualnej sytuacji kryzysowej.

Budowa okna oddymiającego może różnić się w zależności od producenta i standardów bezpieczeństwa, ale zazwyczaj obejmuje kilka kluczowych elementów:

Ościeżnica: Ramowa konstrukcja okna, która montowana jest w otworze w dachu budynku. Jest to element, który utrzymuje całe okno na miejscu.

Skrzydło: Ruchoma część okna, która może być otwierana i zamykana. Skrzydło jest wyposażone w mechanizm otwierający (siłownik) oraz może być wykonane z ognioodpornej i wytrzymałej na działanie wysokiej temperatury powłoki.

Mechanizm otwierający: To urządzenie, które pozwala na kontrolowane otwieranie i zamykanie okna w celu oddymienia pomieszczenia. Mechanizm działa automatycznie i jest uruchamiany po wykryciu dymu lub temperatury przez czujniki systemu sterowania.

System zabezpieczeń: Okna oddymiające mogą być wyposażone w odpowiednie systemy zabezpieczeń, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu lub zakleszczeniu okna.

Podczas pożaru okno oddymiające może być aktywowane ręcznie przez osoby znajdujące się wewnątrz budynku lub automatycznie przez system detekcji dymu lub temperatury. Jego otwarcie umożliwia dymowi i ciepłu ucieczkę na zewnątrz, jednocześnie wprowadzając powietrze do środka, co ułatwia ewakuację oraz działania ratownicze dla straży pożarnej. Okno oddymiające ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa osób i chroni budynek przed dużymi stratami w przypadku pożaru.

System sterowania oddymianiem

Systemy sterowania oddymianiem grawitacyjnym mają na celu otwarcie klapy lub okna oddymiającego w przypadku pożaru.

Składają się z kilku kluczowych elementów:

Centrala sterowania oddymianiem (ang. Smoke Control Panel) to zaawansowane urządzenie elektroniczne, które pełni kluczową rolę w systemie oddymiania (ang. Smoke Control System).

Centrala sterowania oddymianiem działa w oparciu o różne sensory, takie jak czujniki dymu, temperatury, ciśnienia i innych parametrów, które monitorują sytuację wewnątrz budynku. W przypadku wykrycia dymu lub pożaru, centrala podejmuje odpowiednie działania, takie jak:

Uruchomienie systemu oddymiania: Centrala może otworzyć klapy, okna dachowe, wentylatory lub inne urządzenia, które zapewnią efektywne usuwanie dymu z wnętrza budynku. W ten sposób utrzymuje odpowiednią cyrkulację powietrza.

Wyłączenie systemów HVAC: Może ona automatycznie wyłączyć systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), aby uniknąć rozprzestrzeniania dymu na inne obszary budynku.

Sygnalizacja alarmu: W momencie wykrycia pożaru, może ona aktywować alarmy dźwiękowe i optyczne, informując mieszkańców lub użytkowników budynku o zagrożeniu.

Informowanie służb ratowniczych: W niektórych systemach, centrala może być skonfigurowana do automatycznego powiadamiania służb ratowniczych o zaistniałej sytuacji, umożliwiając szybszą interwencję.

Centrala sterowania oddymianiem jest zazwyczaj zintegrowana z całym systemem bezpieczeństwa pożarowego budynku, w tym z detektorami dymu, czujnikami temperatury, sygnalizacją pożarową i innymi systemami zarządzania ewakuacją. Regularna konserwacja i testowanie centrali oraz całego systemu są kluczowe, aby zapewnić, że będzie on działał skutecznie w przypadku zagrożenia pożarem.

Czujniki dymu i czujniki temperatury: Te czujniki są niezwykle ważne, ponieważ system oddymiania musi być uruchomiony w odpowiednim momencie. Czujniki dymu wykrywają obecność dymu, a czujniki temperatury monitorują wzrost temperatury, co może wskazywać na pożar.

Jak działają systemy sterowania oddymianiem grawitacyjnym:

Wykrycie pożaru: Czujniki dymu i czujniki temperatury monitorują wnętrze budynku. Gdy wykryją dym lub wzrost temperatury powyżej pewnego poziomu, przekazują informacje do sterownika systemu.

Aktywacja systemu: Sterownik systemu odbiera dane z czujników i rozpoczyna procedurę oddymiania. Za pomocą siłowników elektrycznych zostają otwarte klapy lub okna oddymiające oraz otwory napowietrzające

Efekt grawitacyjny: Gdy wentylatory działają, powstaje różnica ciśnienia między wnętrzem budynku a kanałami oddymiania. Dym i gorące powietrze, które mają mniejszą gęstość niż zimne powietrze na zewnątrz, unoszą się ku górze, przemieszczając się przez kanały oddymiania.

Usuwanie dymu: Dzięki efektowi grawitacyjnemu, dym jest wciągany na zewnątrz budynku, pozostawiając wewnątrz czyste powietrze. Klapy oddymiania są odpowiednio dostosowane, aby umożliwić efektywne usuwanie dymu i zapobieganie powrotowi do budynku.

Wyłączenie systemu: Pożar zostaje ugaszony lub sytuacja zostaje opanowana, a czujniki wykrywają zmniejszenie stężenia dymu i temperatury. Wtedy sterownik systemu zamyka klapy oddymiające.

Dzięki tej technologii systemy sterowania oddymianiem grawitacyjnym pomagają utrzymać bezpieczeństwo ludzi w przypadku pożaru, minimalizując ryzyko zatruć dymem i toksycznymi gazami oraz ułatwiając działania ratownicze.

Oddymianie klatek schodowych

Oddymianie klatek schodowych odnosi się do procesu zapewnienia odpowiedniej wentylacji i usuwania dymu w przypadku pożaru w budynku, zwłaszcza na klatkach schodowych, które są jednym z najważniejszych dróg ewakuacyjnych.

Proces oddymiania klatek schodowych jest niezwykle istotny, ponieważ dym wydzielający się podczas pożaru może być bardziej niebezpieczny niż sam ogień. Dym zawiera wiele toksycznych gazów, które mogą prowadzić do zatrucia, duszenia się i utraty przytomności, co poważnie utrudnia ewakuację ludzi z budynku.

Oddymianie klatek schodowych polega na zapewnieniu odpowiedniej ilości powietrza do wnętrza klatki, aby dym mógł być usuwany na zewnątrz. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego systemy wentylacji mechanicznej lub naturalnej.

Systemy wentylacji mechanicznej używają wentylatorów, które wyciągają dym na zewnątrz, a jednocześnie dostarczają świeże powietrze do klatek schodowych, aby zapobiec tworzeniu się podciśnienia i ułatwić ewakuację. Natomiast systemy wentylacji naturalnej opierają się na odpowiedniej konstrukcji budynku, takiej jak zastosowanie wiatrownic, aby wykorzystać różnice temperatury i ciśnienia do usuwania dymu.

Ważne jest, aby systemy oddymiania klatek schodowych były odpowiednio zainstalowane, regularnie serwisowane i testowane, aby zapewnić ich skuteczność w przypadku pożaru. Dzięki temu zapewnia się bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku oraz ułatwia ewakuację w razie konieczności.

Należy pamiętać, że przepisy dotyczące oddymiania klatek schodowych mogą różnić się w zależności od lokalnych przepisów budowlanych i przepisów przeciwpożarowych, dlatego ważne jest, aby skonsultować się z odpowiednimi władzami budowlanymi i specjalistami ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

Oddymienie dróg ewakuacyjnych

Oddymianie dróg ewakuacyjnych to proces usuwania dymu z miejsc, które służą do bezpiecznej ewakuacji ludzi w przypadku zagrożenia pożarem, awarią lub innymi sytuacjami wymagającymi szybkiego opuszczenia budynku lub terenu. Ewakuacyjne drogi mogą być korytarzami, schodami, klatkami schodowymi lub innymi przestrzeniami, które zapewniają bezpieczny dostęp do bezpiecznych stref ewakuacyjnych.

Procedura oddymiania dróg ewakuacyjnych jest ważnym elementem bezpieczeństwa pożarowego i może być stosowana w różnych typach budynków, takich jak hotele, szkoły, biurowce, centra handlowe czy mieszkania. Głównym celem oddymiania jest zapewnienie wyraźnej i bezpiecznej drogi ewakuacyjnej, która pozwoli ludziom na opuszczenie zagrożonego obszaru bez ryzyka zadławienia się dymem.

Proces oddymiania może obejmować zastosowanie systemów mechanicznych, takich jak wentylatory oddymiające, które wyprowadzają dym na zewnątrz budynku, lub zastosowanie naturalnych systemów oddymiania, które wykorzystują różnicę temperatury między dolnymi a górnymi poziomami budynku do skierowania dymu na zewnątrz. Często stosuje się także metody izolacji obszaru zagrożenia za pomocą zamkniętych drzwi i zastosowania dymoszczelnych przegrody.

Ważne jest, aby oddymianie dróg ewakuacyjnych było skuteczne i dobrze zaplanowane, dzięki czemu może zapewnić jak największe bezpieczeństwo dla osób ewakuujących się z budynku. Regularne przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych oraz utrzymanie systemów oddymiania w sprawności technicznej są kluczowymi czynnikami w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia pożarem lub innymi sytuacjami awaryjnymi.

Symulacja cfd

Symulacja CFD (Computational Fluid Dynamics) to dziedzina inżynierii i nauki komputerowej, która zajmuje się numerycznym rozwiązywaniem równań różniczkowych opisujących zachowanie gazów i cieczy. Przeznaczeniem symulacji CFD jest badanie, analiza i prognozowanie zachowania gazów i cieczy w różnych środowiskach i konfiguracjach. Wykorzystuje ona zaawansowane metody numeryczne do symulowania i modelowania zjawisk przepływu, ciepła, masy i reakcji chemicznych w rzeczywistych lub wirtualnych scenariuszach.

Zastosowanie symulacji CFD w systemach oddymiania pozwala na zrozumienie przepływu powietrza i dymu wewnątrz tych przestrzeni oraz optymalizację projektu i działania systemów oddymiania.

Główne zastosowania symulacji CFD w systemach oddymiania to:

Projektowanie: Pozwalają one inżynierom na modelowanie i analizowanie różnych układów i rozwiązań w celu wybrania optymalnych konfiguracji systemów oddymiania, które będą skuteczne w usuwaniu dymu i gazów toksycznych w przypadku pożaru.

Ocena bezpieczeństwa: CFD może pomóc w ocenie efektywności i bezpieczeństwa systemów oddymiania, co jest niezwykle ważne dla zapewnienia prawidłowej ewakuacji osób i minimalizacji ryzyka w przypadku pożaru.

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń: Mogą one pomóc w identyfikacji potencjalnych obszarów, w których dym i zanieczyszczenia mogą utknąć lub rozprzestrzenić się w sposób niepożądany, co pozwala na wprowadzenie odpowiednich zmian w projektach.

Optymalizacja systemów oddymiania: Dzięki symulacjom można zidentyfikować potencjalne obszary poprawy w działaniu systemów oddymiania, takie jak optymalne rozmieszczenie wylotów powietrza czy regulacja przepływu.

Wnioski z symulacji CFD mogą być bardzo cenne dla projektantów, inżynierów i ekspertów ds. bezpieczeństwa, pomagając w opracowaniu bardziej wydajnych i bezpiecznych systemów oddymiania, które mogą ocalić życie i minimalizować szkody w przypadku pożaru.

Systemy oddymiania grawitacyjnego mają wiele zalet, w tym prostotę działania, niskie koszty eksploatacji (brak zasilania) oraz niezawodność w sytuacjach awaryjnych. Jednak ich skuteczność zależy od odpowiedniego projektu, odpowiednich rozmiarów i rozmieszczenia otworów oddymiających oraz dopasowania do charakterystyki budynku i przewidywanych zagrożeń. Dlatego ważne jest, aby systemy oddymiania były projektowane i instalowane przez wykwalifikowanych specjalistów zgodnie z odpowiednimi przepisami i standardami bezpieczeństwa.