Fire protection systems and installations

Uncontrolled and spreading fire phenomena may occur in every industrial, service and office facility. In order to ensure the maximum possible protection for all people in the facility, it is worth taking care to have a proper fire-fighting installation. It should be durable, failure-free and precise.

It is fire protection systems that allow the earliest detection of a threat and start the process of extinguishing it before the arrival of the fire brigade. Thanks to modern solutions, the system is able to locate the fire in its earliest stages and implement procedures leading to its extinguishing or significantly reducing its spread. We kindly encourage you to get acquainted with the offer of fire protection systems and installations, extinguishing systems, smoke removal systems and X-ray machines offered by our company.

Fire protection systems and installations

W każdym obiekcie przemysłowym, usługowo-handlowym oraz biurowym mogą pojawić się niekontrolowane i rozprzestrzeniające się zjawiska pożarowe, a także inne niezaplanowane zdarzenia z udziałem ognia, dymu lub gazu. Aby zapewnić maksymalną możliwą ochronę wszystkim osobom znajdującym się na terenie obiektu, warto zadbać zarówno o posiadanie właściwie zaprojektowanej oraz zainstalowanej instalacji przeciwpożarowej, jak i o odpowiednie jej użycie w przypadku nagłego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu pożarowemu. Tego typu systemy przeciwpożarowe powinny stanowić doskonałą ochronę ludzi oraz obiektu. Trwałość, bezawaryjność oraz precyzja to kolejne cechy, którymi dana instalacja, czy system powinien się cechować.

To właśnie systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemy gaszenia umożliwiają wykrycie zagrożenia pożarowego w bardzo wczesnym stadium oraz rozpoczynają proces jego gaszenia jeszcze przed przybyciem odpowiednich służb. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, system przeciwpożarowy jest w stanie zlokalizować pożar w jego najwcześniejszej fazie i po wdrożeniu odpowiednich procedur doprowadzić do opanowania zagrożenia lub znacząco ograniczyć jego rozprzestrzenianie. Oferowane przez naszą firmę rozwiązania to nowoczesne sposoby detekcji zarówno pożaru jak i niebezpiecznych gazów, które mogą doprowadzić do wybuchów lub skażeń, indywidualnie dobierane do każdego typu obiektu. Usługi, które proponujemy naszym klientom, opierają się na fachowym doradztwie i profesjonalnym wykonaniu wszystkich etapów związanych z instalacjami bezpieczeństwa pożarowego począwszy od fazy projektu, dostawy urządzeń, instalacji systemu, a kończąc na opiece serwisowej.

W naszej ofercie znajdują się także instalacje gaszenia gazem, oparte na nowoczesnych rozwiązaniach detekcji pożaru, jak i sterowania jego gaszeniem. W instalacjach tych wykorzystujemy najbardziej niezawodne i najpopularniejsze środki gaśnicze takie jak FM 200 (HFC-227ea), NOVEC (FK-5-1-12), czy gazy obojętne. Dzięki wykorzystywaniu w układzie detekcji systemu sterującego gaszeniem czujników aspiracyjnych (zasysających), które mają wielokrotnie wyższą czułość od zwykłych czujników, mamy możliwość zapobiegnięcia wybuchu pożaru jeszcze przed jego rozpoczęciem, poprzez np. wykrycie przegrzewających się kabli lub układów elektronicznych.

What makes us different

Experience

Experience

Our uninterrupted presence on the market since 1998 gives us great experience in the work we do and proves our knowledge

Quality

Quality

The best evidence of our company are the investments we have already made and our business card is professionalism, quality of service and customer satisfaction.

Support 24/7

Support 24/7

The company's 24/7 support is an important aspect from the customer's perspective, as it allows contact to be made at any time when the situation requires it

Bezpieczeństwo pożarowe budynku to niezwykle waży aspekt, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania a następnie realizacji inwestycji. W przypadku pojawienia się zagrożenia pożarowego w postaci rozprzestrzeniającego się dymu i ognia, właściwie zaprojektowany oraz zainstalowany system wykrywania i sygnalizacji pożaru, umożliwi przeprowadzenie bezpiecznej i sprawnej ewakuacji oraz uchroni budynek przed zniszczeniem.

Realizując szybką i niezawodną detekcję, instalacje przeciwpożarowe w skuteczny sposób chronią życie i mienie, dzięki czemu znajdują zastosowanie zarówno w obiektach przemysłowych, handlowych, medycznych, wojskowych oraz biurowych.

Korzystając z usług naszej firmy wybieracie Państwo współpracę z partnerem, którego działalność na rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych zaczęła się już w 1998 roku. Dzięki doświadczeniu i wyspecjalizowanej kadrze możemy zaoferować najnowocześniejsze rozwiązania przeciwpożarowe indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta. Gwarantujemy pełną realizację zadania, począwszy od projektu systemu sygnalizacji pożaru poprzez wykonanie instalacji, kończąc na całodobowym dozorze serwisowym. Na każdym etapie prowadzonej inwestycji zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Nowoczesne stałe urządzenia gaśnicze to pewne i bezpieczne rozwiązanie do ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń i przestrzeni o dużym znaczeniu i wysokiej wartości. Poza szybkim i niezawodnym wykryciem zagrażania pożarowego systemy gaszenia gazem w sposób bezpieczny, zarówno dla ludzi jak i urządzeń, niwelują pożar już w jego początkowym stadium. Zastosowanie instalacji gaśniczej z precyzyjnym układem detekcji oraz sterowania umożliwi niezawodne zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń serwerowni, urządzeń energetycznych, archiwum, zbiorów muzealnych czy bibliotecznych.

W ramach naszej działalności oferujemy wykonanie stałych urządzeń gaśniczych gazowych optymalnie dopasowanych do gaszonych przestrzeni. Dobór rodzaju środka gaśniczego oraz wybór systemu detekcji, zapewnia szybkie wykrycie i ugaszenie pożaru, jednocześnie nie wpływając na pracę chronionych urządzeń.

Do wykonywania instalacji systemów gaszenia gazem, które skutecznie i niezawodnie będą realizowały swoje funkcje potrzebna jest odpowiednia wiedza, doświadczona kadra oraz wymagane uprawnienia. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem popartym dziesiątkami instalacji stałych urządzeń gaśniczych, zapewniamy naszym Klientom wszystkie powyższe wymagania.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania związane z projektowaniem, instalacją i opieką serwisową systemów automatycznego gaszenia gazem. Posiadamy niezbędne uprawnienia do wdrażania systemów gaszenia w oparciu o środki gaśnicze HFC-227ea (FM 200), FK- 5-1-12 (NOVEC 1230), IG (gazy obojętne).

Świadczymy usługi z zakresu Ochrony Radiologicznej dla zakładów przemysłowych, przedstawicieli służb mundurowych, administracji państwowej , oraz innych placówek stosujących źródła lub urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące. Głównym nurtem naszej oferty są :
  • Szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej,
  • Pomiary Radiologiczne, w tym środowiskowe, skażeń promieniotwórczych, szczelności źródeł zamkniętych etc,
  • Zajmujemy się transportem źródeł i odpadów promieniotwórczych, posiadając stosowne zezwolenia i kierowców z uprawnieniami ADR (7) z wieloletnim doświadczeniem transportowym,
  • Świadczymy usługi z zakresu magazynowania źródeł i przetwarzaniu odpadów promieniotwórczych,
  • Przygotowujemy dokumentację do wniosku o zezwolenie/zgłoszenie działalności w narażeniu na promieniowanie jonizujące do Państwowej Agencji Atomistyki.
Zapewniamy wsparcie dla użytkowników źródeł i urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w tym –  urządzenia X-ray, CT-skanery, źródła promieniotwórcze, jonizacyjne czujki dymu,  prześwietlarki bagaży i inne.

Pojawienie się i rozprzestrzenianie pożaru jest zjawiskiem postępującym się w sposób nagły i niespodziewany. W takiej sytuacji kluczową sprawą dotyczącą bezpieczeństwa ludzi jest oczywiście sprawna, a co za tym idzie skuteczna ewakuacja osób znajdujących się w zagrożonym obszarze. Do prawidłowego przebiegu ewakuacji potrzebne są nie tylko właściwie opracowane procedury na wypadek takich zdarzeń, ale i odpowiednio dobrane urządzenia oddymiające. To właśnie systemy oddymiania odpowiednio szybko wykrywają zagrożenie pożarowe i usuwają powstały dym z ciągów komunikacyjnych, tym samym znacznie usprawniając i podnosząc bezpieczeństwo ewakuacji.

Nasza firma jako przedsiębiorstwo zajmujące się zarówno projektowaniem, jak i sprzedażą oraz instalacją nowoczesnych systemów przeciwpożarowych w tym systemów oddymiania , doskonale wie jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo pożarowe budynku. Tę wiedzę przekazujemy naszym klientom i wykorzystujemy aby prawidłowo dopasować urządzenia oddymiające do zabezpieczanego obiektu. Należy pamiętać, że to właśnie dym i toksyczne gazy są najgroźniejszymi dla człowieka elementami pożaru, a dzięki oferowanym przez nas systemom oddymiania ryzyko to można zminimalizować. Okna i klapy oddymiające, które oferujemy posiadają wszystkie niezbędne aprobaty i certyfikaty, a ich dobór jest szczegółowo dostosowany do potrzeb i wymagań danego budynku. Ponadto, wszystkie z oferowanych przez nas instalacji oddymiających są wyposażone w nowoczesne, elektroniczne układy sterowania, które gwarantują szybką i bezbłędną detekcję zjawiska pożarowego oraz niezawodne zadziałanie elementów systemu odpowiadających za usuwanie dymu.

W ramach naszych usług oferujemy klientom kompleksową obsługę we wdrażaniu wszystkich etapów prac, związanych z wykonaniem systemów oddymiania. Realizujemy projekty uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych, zakupy i dostawy urządzeń, instalację systemów oddymiania, szkolenie personelu oraz obsługę serwisową.

W instalacjach wykorzystujemy tylko najnowsze i niezawodne rozwiązania w oparciu o nowoczesne urządzenia, których producentami są renomowane marki takie jak POLON-ALFA, D+H czy AFG.

 

The Astrophysics baggage screening systems are the equipment of choice for a wider range of applications and enhanced X-Ray scanning capabilities. Thanks to their state-of-the-art technology, they are ideal for small consignments, security checkpoints and Cargo Handling.

Comprehensive service care, both warranty and post-warranty, is a very important component of the uninterrupted operation of fire and security systems, which is achieved thanks to our specialised staff with many years of experience.

They trusted us