Systemy security | SSWiN

Bezpieczeństwo Klientów to nasz priorytet, dlatego Alfa-System to przedsiębiorstwo oferujące wyłącznie najlepiej sprawdzające się w swojej roli rozwiązania. Prezentowane w tej kategorii systemy alarmowe SSWIN to urządzenia sygnalizujące włamanie, czyli nowoczesne centralki, dzięki którym jeszcze lepiej ochronić można swoją posesję.

SSWIN – dlaczego warto skorzystać z tego rozwiązania?

Ponieważ umożliwia kompleksową ochronę przed włamaniem poprzez uruchomienie głośnego sygnału dźwiękowego skutecznie odstraszając osoby, które wtargnęły na posesję. Centralki alarmowe mogą też automatycznie łączyć się z wybraną agencją ochrony, co w przypadku naszej nieobecności może niejednokrotnie okazać się niezwykle cenną pomocą w zapobieganiu utraty mienia. Zachęcamy więc do przyjrzenia się dostępnym w naszej ofercie opcjom i skorzystania z ochrony, jaką dają tego typu nowoczesne instalacje.

Oferujemy rozwiązania systemowe renomowanych producentów, m.in. SATEL, SIMENS, PARADOX i innych.

Systemy dostosowane są do indywidualnych wymagań i potrzeb. Proponowane w naszej ofercie rozwiązania dostosowane są do indywidualnych wymagań i potrzeb – posiadają możliwość adresowania indywidualnego elementów. Są też wyposażone w układy antysabotażowe.

W ramach wybranej infrastruktury instalowane są następujące elementy:

- Koncentratory (elementy adresowe)
- Czujki pasywne podczerwieni szerokokątne i kurtynowe,
- Czujki dualne (podczerwień + MW lub ultradźwięki),
- Aktywne bariery podczerwieni,
- Czujki magnetyczne drzwi,
- Przyciski napadowe ręczne lub nożne,
- Klawiatury kodowe
- Czytniki kart magnetycznych
- itp.

DANE TECZNICZNE PRZYKŁADOWEJ CENTRALI ALARMOWEJ:

Centrale alarmowe z serii INTEGRA zaprojektowano z myślą o obsłudze małych, średnich oraz dużych obiektów. Niezależnie od wielkości, każda z central posiada identyczne, rozległe możliwości funkcjonalne. Stworzone na ich bazie systemy alarmowe mogą zostać łatwo rozbudowane przy wykorzystaniu takich samych dla każdej centrali modułów rozszerzających. Daje to również możliwość bezproblemowej wymiany centrali na większą, jeśli rozbudowa systemu tego wymaga. Dzięki takiemu rozwiązaniu można dokonać optymalnego doboru centrali dla określonego obiektu.

Centrale alarmowe INTEGRA gwarantują nie tylko doskonałą ochronę obiektu przed włamaniem, ale udostępniają też rozbudowane funkcje kontroli dostępu i automatycznego sterowania szeregiem urządzeń. Przy tym wszystkim charakteryzują się prostotą obsługi i są przyjazne dla użytkownika.
Centrale charakteryzują się następującymi właściwościami:

 • System procesorowy z oprogramowaniem w pamięci FLASH, umożliwiający unowocześnienie oprogramowania centrali i rozbudowę o nowe funkcje. Nowa wersja oprogramowania wpisywana jest przez port RS-232 centrali, bez konieczności demontowania jej z obiektu.
 • Możliwość zachowania parametrów programowanych przez instalatora w pamięci FLASH, dzięki czemu nawet po odłączeniu akumulatorka podtrzymującego pamięć RAM, centrala może powrócić do wcześniejszych ustawień.
 • Możliwość dzielenia systemu na partycje i strefy (strefa = grupa wejść). Strefy mogą być sterowane przez użytkownika, timery, wejścia sterujące lub ich stan może zależeć od stanu innych stref. Możliwe jest czasowe ograniczanie dostępu do stref.
 • Możliwość rozbudowy systemu poprzez dodanie modułów rozszerzających (zakres rozbudowy zależy od wielkości centrali). Tworzenie systemu na bazie modułów (w tym kontroler systemu bezprzewodowego firmy SATEL), umieszczonych w różnych częściach obiektu, w znacznym stopniu ogranicza ilość instalowanego okablowania.
 • Możliwość zapamiętania w systemie od 16 do 240 haseł, które mogą być przeznaczone dla użytkowników lub też można przypisać im funkcje sterujące.
 • Rozbudowane funkcje jednoczesnego sterowania systemem poprzez manipulatory LCD i podłączone do nich komputery użytkowników. Dodatkowo serwis ma możliwość sterowania centralą przez port RS-232 lub przez łącze telefoniczne. Możliwe jest też sterowanie pojedynczymi strefami poprzez przydzielone do nich klawiatury strefowe.
 • Możliwość kontrolowania dostępu do wybranych stref obiektu poprzez klawiatury strefowe, zamki szyfrowe, czytniki kar zbliżeniowych i pastylek DALLAS umożliwiające kontrolę stanu drzwi i sterowanie ryglami (elektrozaczepami). Kontrola stanu drzwi nie zmniejsza ilości wejść dozorowych centrali.
 • Możliwość definiowania nazw użytkowników i większości elementów systemu (stref, wejść, wyjść, modułów), dzięki którym ułatwione jest sterowanie i kontrola systemu oraz przeglądanie pamięci zdarzeń.
 • Monitoring realizowany pod cztery różne numery telefonów (dwie stacje, każda z jednym numerem rezerwowym), z możliwością rozdzielenia zdarzeń na 8 identyfikatorów. Centrala umożliwia monitoring w formacie Contact ID,       a także w kilkunastu innych formatach.
 • Powiadamianie telefoniczne o alarmach przy pomocy komunikatów głosowych lub na pager komunikatami tekstowymi. Odebranie komunikatu głosowego można potwierdzić hasłem podanym z klawiatury telefonu (DTMF).
 • Odpowiadanie na telefon – funkcja umożliwiająca sprawdzenie stanu wszystkich stref centrali oraz sterowanie stanem wyjść. Realizowana jest ona po zidentyfikowaniu użytkownika (każdemu użytkownikowi można przydzielić specjalne hasło „telefoniczne”).
 • Rozbudowana funkcja bieżącego wydruku zdarzeń, umożliwiająca selekcję zdarzeń. Opisy zdarzeń są zgodnie ze standardem Contact ID, przez co wydruk z centrali jest zbieżny z wydrukiem ze stacji monitorującej. Oprócz tego nazwy wejść, modułów i użytkowników drukowane są tak, jak je zdefiniowano w systemie.
 • Dodatkowa funkcja portu RS-232 centrali – sterowanie zewnętrznym modemem analogowym, modemem ISDN, modułem GSM, modułem ISDN oraz modułem ETHM-1 produkcji SATEL – umożliwia nawiązywanie łączności z komputerem serwisu.
 • Programowanie zdalne przez sieć telefoniczną lub Ethernet i obsługa serwisowa są w takim przypadku tak samo szybkie, jak przy programowaniu bezpośrednio z komputera przez port RS-232.
 • Możliwe sterowanie w oparciu o czas, dzięki timerom uwzględniającym tygodniowy rytm pracy oraz definiowane okresy wyjątków. Dodatkowo każda strefa ma swój timer (dzienny lub tygodniowy) programowany przez uprawnionego do tej funkcji użytkownika, zapewniający automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie.
 • Ułatwione realizowanie niestandardowych funkcji sterowania dzięki możliwości realizowania złożonych operacji logicznych na wyjściach.
 • Pojemna pamięć zdarzeń, w której oprócz zdarzeń monitorowanych zapamiętywane są też inne zdarzenia (dostęp użytkownika, użyte funkcje i inne).


Proponujemy kompleksowe rozwiązania, począwszy od konsultacji, projektu, aż do końcowej realizacji. Nasze rozwiązania służyć mogą zarówno niewielkim inwestorom prywatnym jak i dużym firmom. Na nasze doświadczenie składają się małe instalacje w domach prywatnych oraz instalacje dla zakładów przemysłowych, czy ogromnych budynków biurowych. Nie ma znaczenia stopień złożoności zastosowanych systemów. Zawsze jesteśmyw stanie dostosować rozwiązania do wymogów Użytkownika i do obowiązujących norm i przepisów.