Systemy security | SKD

Oferujemy rozwiązania systemowe oparte o produkty firmy ROGER.

Projektowane i wykonywane dostosowane są każdorazowo do indywidualnych wymagań i potrzeb użytkowników.

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU RACS FIRMY ROGER:

System RACS (Roger Access Control System) jest sieciowym systemem kontroli dostępu opartym na bazie kontrolerów serii PR oraz czytników PRT. System RACS przeznaczony jest do małych i średnich instalacji KD.
Pojedyncza gałąź systemu (podsystem) może być rozproszona na przestrzeni ok. 1km. Punkty identyfikacji można podzielić na strefy dostępu, dostęp do każdej strefy ulega programowaniu poprzez deklarację harmonogramów czasowych.


Zasadniczym elementem systemu RACS jest magistrala komunikacyjna typu RS485 do której dołączony jest komputer sterujący, centrala CPR oraz kontrolery PR (maks. 32). System RACS można rozbudować łącząc niezależne podsystemy, maksymalnie można zintegrować do 10 podsystemów co umożliwia obsługę do 320 drzwi.
Każdy podsystem wymaga osobnego portu szeregowego. Podsystemy dołącza się do komputera sterującego za pomocą portu lokalnego lub odległego. Porty odległe wymagają zastosowania specjalizowanego COM-serwera, urządzenia które dołączone do sieci komputerowej pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy komputerem a odległym systemem KD.


Dzięki zastosowaniu technologii COM-serwerów możliwe jest integrowanie niezależnych gałęzi systemu KD za pośrednictwem istniejącej sieci Intranetowej lub Internetowej.
Oprócz rozbudowanych systemów KD możliwy jest również montaż autonomicznych kontrolerów jednego przejścia (drzwi).