Nasza oferta

Zadbanie o najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników wszystkich rodzajów obiektów wiąże się z zapewnieniem sprawnych, bezawaryjnie i szybko działających instalacji przeciwpożarowych - właśnie takie rozwiązania proponuje Państwu nasza firma. Oferujemy systemy sygnalizacji pożaru dla obiektów przemysłowych, handlowo – usługowych i biurowych, instalacje gaszenia gazem, które są istotne w szczególności dla pomieszczeń o strategicznym znaczeniu dla Inwestora. Mamy w swojej ofercie również systemy oddymiania, oparte na klapach lub oknach oddymiających, oraz instalacje security – CCTV, SKD i SSWiN. Ponadto świadczymy profesjonalny serwis urządzeń i instalacji - zarówno ten gwarancyjny, jak i pogwarancyjny

Systemy przeciwpożarowe

Właściwie zaprojektowany i zainstalowany system sygnalizacji pożaru obejmujący swoją ochroną obiekt w sposób szybki i bezbłędny lokalizuje miejsce powstania zagrożenia pożarowego, tym samym minimalizuje ryzyko niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia ludzi oraz zniszczenia mienia. Realizuje on również, za pomocą systemów oddymienie dróg ewakuacyjnych, uruchomienie zamknięć ogniowych lub stałych urządzeń gaśniczych.

Gaszenie gazem

Stałe urządzenia gaśnicze umożliwiają szybką i bezpieczną eliminację pożaru zaraz po jego wykryciu przez układy detekcji. Takie działanie umożliwiają gazy użyte w systemach gaszenia, dzięki którym następuje absorbowanie ciepła, a w rezultacie całkowita redukcja zjawiska pożarowego. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju systemów, uniemożliwiamy rozprzestrzenianie się ognia, tym samym chroniąc zabezpieczone obszary wraz z urządzeniami lub wartościowymi przedmiotami, które się w nich znajdują.

Systemy oddymiania

Zastosowanie najnowszych rozwiązań z zakresu systemów oddymiania dotyczących w układach sterujących, oraz elementach wykonawczych umożliwia nam,  zapewnienie bezpiecznej ewakuacji osób z obszarów zagrożonych pożarem. Skutek ten zostaje osiągnięty dzięki efektywnemu usunięciu zadymienia z dróg ewakuacyjnych, co czyni je bezpiecznymi dla ludzi.

Systemy security

Pełne bezpieczeństwo obiektu zapewniają systemy security, które umożliwiają użytkownikowi szybki, łatwy i czytelny dostęp do wszystkich rodzajów zdarzeń. Wyposażenie budynku w systemy CCTV, KD i SSWiN pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym zabezpieczonych obszarów i szybką reakcję w sytuacji zagrożenia. Wyżej wymienione instalacje możemy integrować system zarządzania BMS, tworząc tym samym inteligentny budynek.