Radiological services

Świadczymy usługi z zakresu Ochrony Radiologicznej dla zakładów przemysłowych, przedstawicieli służb mundurowych, administracji państwowej , oraz innych placówek stosujących źródła lub urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące. Głównym nurtem naszej oferty są :

  • Szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej,
  • Pomiary Radiologiczne, w tym środowiskowe, skażeń promieniotwórczych, szczelności źródeł zamkniętych etc,
  • Zajmujemy się transportem źródeł i odpadów promieniotwórczych, posiadając stosowne zezwolenia i kierowców z uprawnieniami ADR (7) z wieloletnim doświadczeniem transportowym,
  • Świadczymy usługi z zakresu magazynowania źródeł i przetwarzaniu odpadów promieniotwórczych,
  • Przygotowujemy dokumentację do wniosku o zezwolenie/zgłoszenie działalności w narażeniu na promieniowanie jonizujące do Państwowej Agencji Atomistyki.

Zapewniamy wsparcie dla użytkowników źródeł i urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w tym –  urządzenia X-ray, CT-skanery, źródła promieniotwórcze, jonizacyjne czujki dymu,  prześwietlarki bagaży i inne.